A Wesley János Lelkészképző Főiskola hírei

Archivum

 

 

Tartalom

1) Rendszeresen figyelemmel követett és elhúzódó aktualitású ügyek, tárgykörök

2) Kertész Péter: kertesz.freeblog.hu – pótcselekvés iq és ct helyett (Wesley János Kiadó, 2007.)

3) Kecskési Tollas Tibor egykori csendőrtiszt örökös MUOSZ-tagságának felülvizsgálata ügyében. Legújabb: Fekete György második nyílt levele Eötvös Pál MUOSZ-elnökhöz

4) Tiltakozás Wass Albert Debrecenben felállítandó szobra ellen

5) „Izraelita Műhely” a KDNP-ben

6) Megverték Grigorij Mesežnikovot

7) Hunčik Péter: Roma katonák Európa védelmében? Új Szó, 2008. március 15.

= http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20080315&rub=prnt711220511749&cl=211371

 

 

megverték Grigorij Mesežnikovot

Az IVO társadalomkutató intézet elnökét lezsidózta egy fiatalember, majd rátámadt. 

Hunčík Péter pszichiáter, főiskolánk tanára a szlovák belpolitikai légkört teszi felelőssé a történtekére.

Új Szó, 2008. február 27. = http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20080227&cl=209900

 

 

*

 

Kecskési Tollas Tibor egykori csendőrtiszt örökös MUOSZ-tagságának felülvizsgálatát sürgetik

Több mint hetvenen csatlakoztak Kertész Péter és Róbert László kezdeményezéséhez, amelyben Kecskési Tollas Tibor egykori csendőrtiszt örökös tagságának felülvizsgálatát sürgetik a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnökségétől.

 

ALAPDOKUMENTUMOK:

Kertész Péter és Róbert László beadvány a MUOSZ Elnökségéhez. = http://nol.hu/cikk/481107/; Méltatlan a MÚOSZ örökös tagságára. Népszava, 2008. február 2. (11. o.). = http://nepszava.hu/PrintArticle.asp?ArticleID=1007334

A MÚOSZ Elnökségének határozata (2008. január 24.) = http://www.muosz.hu/muhely/elnoksegi_hatarozat.doc

A MUOSZ közleménye: Vizsgálat Kecskési Tollas Tibor „örökös tagságának” ügyében

2008. február 15. péntek; utolsó frissítés: 2008. február 18. hétfő

= http://muosz.hu/cikk.php?page=mozaik&id=1439&fo=2&iid=0

Aláírók Kecskési Tollas ellen. A MÚOSz dokumentumokat tett közzé az ügyről. NOL • Népszabadság Online • 2008. február 18. = http://www.nol.hu/cikk/482072/

Hullik a forgács… Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke nyílt levélben reagált a Kecskési Tollas-ügyben kezdeményezett kampányra. 2008. február 18. hétfő, 16:10. = http://www.muosz.hu/muhely/nem_kecskesi_tollasra.doc

Az örökös tagok állásfoglalása a Kecskési Tollas-ügyben. 2008. február 20. szerda

= http://www.muosz.hu/cikk.php?page=mozaik&id=1443&fo=2&iid=0

részletesen lásd: archívum (fentebb)

legújabb Fejlemények:

Anonim Anatgonisták: Itt a náci, hol a náci? (2008. február 18.) = http://antagon.blog.hu/2008/02/18/itt_a_naci_hol_a_naci

Kecskési Tollas marad, Kertész kilép. NOL • Népszabadság Online • 2008. február 21. http://nol.hu/cikk/482418/

Kende Péter [Örökös Tag] 2008. február 21-én délután a MÚOSZ elnökének küldött elektronikus levélben jelezte, hogy az Örökös Tagok Testületének állásfoglalását ugyan tartalmilag korrektnek és kiegyensúlyozottnak tartja, de a fogalmazásával nem elégedett. Az alábbiakban a közleményt kiegészítő személyes nyilatkozatát közöljük. = http://www.muosz.hu/muhely/kendepeter_levele.doc

Randolph L. Braham is csatlakozott a petíció aláíróihoz. (Levelét lásd az alábbi írásban.)

Dési János, a Népszava munkatársa is kilépett a MUOSZ-ból

Lásd: A Kecskési Tollas-ügy hullámverései. Népszava, 2008. február 22. (11. o.)

= http://nepszava.hu/PrintArticle.asp?ArticleID=1015687

Fekete György: Mi vagyunk a hunyók… (2008. február 22.) = http://www.muosz.hu/muhely/feketegy_hunyo.doc

Szunyogh Szabolcs: Féltem a MÚOSZT-t (2008. február 25.) = http://www.muosz.hu/muhely/feltem_amuoszt.doc

Vasvári G. Pál: „Hallgat a mély”. (2008. február 28.) = http://muosz.hu/cikk.php?page=mozaik&id=1464&fo=2&iid=0

Donáth Ferenc: A sikerre való tekintettel. Népszava, 2008. március 3. (7. o.) = http://www.nepszava.hu/PrintArticle.asp?ArticleID=1016911NÉPSZAVA

Bűn és bűnhődés. = http://pocakosgondok.blogspot.com/2008/03/bn-s-bnhds.html

Sándor Zsuzsanna: Csendőrtoll. Kecskési Tollas Tibor kétes múltja. 168 Óra, 2008. március 11. (10. sz.)

= http://168ora.hu/cikk.php?id=9550

 

legújabb hozzászólás:

 

Fekete György második nyílt levele Eötvös Pálhoz, a MUOSZ Elnökéhez

 

Dr. Eötvös Pál MÚOSZ Elnök

Második nyílt (civil) levél

 

Tisztelt Elnök úr!

Köszönöm, hogy az Önnek küldött nyílt levelem közzétételéhez (honlapjukon) hozzájárult. Igaz, közvetlenül nem válaszolt rá, de én ezt a gesztusát egyfajta feleletnek észlelem. Még egy kéréssel fordulok Önhöz. Nem vagyok a MÚOSZ tagja, bár az alapszabályzat értelmében jelentkezhetnék (2001 óta jelennek meg írásaim köztémákban, elébb a nyomtatott, utóbb az elektronikus sajtóban (is). Beérem azonban azzal a szerény lehetőséggel, amelynek biztosítását itt szorgalmazom.

Tegye meg tehát, hogy intézkedik, miszerint e levelem szintén olvasható legyen a MÚOSZ-honlapon. Indokom: Ön olyan üzenettel reagált Kertész Péter és Róbert László érdemes újságírók szóban forgó kezdeményezésére, továbbá – a kétségtelenül immár számomra is elfogadható rezonálása mellett – olyan véleményt fogalmazott meg a Vasárnapi Hírek munkatársának, Vasvári G. Pálnak a publicisztikájához („Hallgat a mély”, közreadva Önök által), hogy az ezekben formulázott álláspontjai, nézetem szerint, számos polgártársam megütközését váltja ki (nem pusztán az enyémet). A következőkben ennek adok hangot. (Kiemelések tőlem.)

Először. A vitatott személy, az Ön állításával ellentétben, idézem: „(…) a büntetésből a beregszászi őrszázadba vezényelt csendőrtiszt az első lehetséges alkalommal – kockázatot, és az előzmények után valódi kockázatot /!/ vállalva – kéri azonnali áthelyezését. Az Örökös Tagok Testületének nyilatkozata valószínűsíthetően erre utal, amikor azt mondja, hogy ha a nehéz időkben mindenki úgy viselkedett volna, akkor könnyebben nézne szembe az ország saját múltjával”, semmiféle életveszélyt nem vállalt (lehet, hogy ő így érezte, de ilyen nem volt, legalábbis forráskritikával erre jutunk). Bizonyítok, ráadásul Kecskési egyik apologétájával.

 

Kecskési Tollas Tibort „Április 25-én Beregszászra vezényelték, ahol a zászlóalj szálláscsináló tisztje volt. Az alakulat május első napjaiban érkezett meg a városba. A helyi gettó ekkor már állt a téglagyár területén. A városi rendőrkapitányság feladata volt ellátni a beregszászi gettó őrzését. Mivel azonban erre a célra kevés volt a rendőr, a gettó felügyeletét május elején a csendőrség vette át. A téglagyár őrzését, Fery Pál csendőr főhadnagy vezetésével, a nagyváradi csendőriskola két szakasza látta el. A Beregszászra vezényelt csendőrosztály parancsnoka Borgói János őrnagy volt. Kecskési Tibor nem a gettó területén, hanem a városban lakott, Radnai László főhadnaggyal. A téglagyárban összezsúfolt zsidók sorsába nem volt beleszólása [micsoda ködös fogalmazás! – Fekete György], ott Fery Pál mellett német részről egy Stankutsch vezetéknevű SS Untersturmführer intézkedett. Egy alkalommal, amikor az embertelen bánásmódról értesült, legénye előtt dühösen kifakadt, és kijelentette: legszívesebben otthagyná a csendőrséget. Erre azonban – érthető módon – nem volt lehetősége, sőt a gettótól sem tudta végleg távol tartani magát, miután felső parancsra az ő szakaszát is kivezényelték május 15-én a beregszászi állomásra, hogy csendőrei a bevagonírozásnál sorfalat álljanak a szerelvény mellett.

Kecskési főhadnagy emberségét sértette, hogy Borgói őrnagy az állomáson egy első világháborús hadirokkant zsidó kabátjáról letépte a kitüntetést. Felháborodásában zászlóaljparancsnokától, Nagy II. István alezredestől áthelyezését kérte. Felettese azonban, aki maga sem értett egyet a brutális módszerekkel, ehhez nem járult hozzá. Ekkor érkezett Beregszászra édesapja barátja, Olchváry Milvius Attila csendőr tábornok, aki megértette nehéz helyzetét, és kérésének eleget téve szakaszával kirendelte három Tisza-híd őrzésére. Új állomáshelye Tiszaújlak volt, ahol május 18-tól szeptember elejéig teljesített szolgálatot.” (Forrás: Juhász László: Tollas Tibor igazsága. In: Kortárs, 2006. április. – http://www.kortarsonline.hu/0604/juhasz.htm)

 

Blaszfémikus megjegyésem: a gázkamrába lökött zsidóknak lehetett egy olyan vigasza, hogy elvétve ugyan, de adódtak némelyek, akik nehéz szívvel terelték a rájuk váró halálba őket…

Másodszor. Szintén őszintétlenség és/vagy önbecsapás arra hivatkozni, hogy Kecskési Tollas a vagonba zsuppolásban a helyszín biztosításával részt vett ugyan, de ezt, az életét akkor konkrétan fenyegető kényszerhelyzetben cselekedte („parancsra tette”), hiszen fegyveres testületben professzionális szolgálatot teljesíteni a mindenkori érintettek számára – tudottan! – veszélyes üzem. Kecskési meg társai pedig letették az esküt, hogy az életük árán is… Azonban magyar királyi honvédség és csendőrség állománya esküjét nem polgártársaik, civil emberek, különösen nem öregek, gyerekek halálba küldéséhez segédkezésre tette! (Nem beszélve arról, hogy Kecskési mindezek után, később, Szálasi nemzetvezetőre is fölesküdött, hiszen továbbszolgált 1944. okt. 15-dikét követően.)

Különben azt, hogy Kecskési ott volt, özvegye igazolja, mégpedig az Önök által is közölt, idén február elején Németországból küldött levelében (amelyet nyilvánvalóan nem az ÁVO karmai közt írt).

Harmadszor. Csúsztatás a Legfelsőbb Bíróság rehabilitáló ítélete mögé beállni, ugyanis az Önök részéről elutasított protestációnk erkölcsi, s nem jogi természetű.

Összegezve. Nagyon kérem, fogadja el a MÚOSZ Elnökeként, hogy asszisztens deportáló soha, semmilyen körülmények között, semmiféle érdemekre tekintettel nem lehet erkölcsi példakép!” Ez esetben, Elnök Úr, Ön nagyon komoly méretékben segítene egy hasonló, immár egész társadalmunkra kiható, lelket tisztító folyamatot, mint amely Németországban a náci múlttal szemben, a holokausztért viselt felelősség vállalása jegyében már korábban végbe ment, s akkor talán egyetlen Nobel-díjas írónk sem érezné otthontalannak magát országunkban…

Megismétlem. Erkölcsi példaképpé lenni kevés, hogy Kecskési utólag felmentését kérte feletteseitől. Ellenben, ha ott helyben megtagadja a rá, és a konkrét helyszíni feladatára vonatkozó parancsot, sőt – horribile dictu! – rálő a deportálást végrehajtó bajtársaira (mondjuk, megkísérelve a zsidók kiszabadítását; Bajcsy-Zsilinszky lőtt a Gestápóra, amíg tölténye volt…), az természetesen más megítélést indukálna.

A kérdés nem Braham vagy Kende…

2008. február 29.

Tisztelettel: Fekete György mentálpedagógus

Ui.: Fenti levelem szintén publikus

 

*

 

„Izraelita műhely” a KDNP-ben

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (MAZSIHISZ) hivatalos honlapja közleménye szerint „meglepődést váltott ki az a napokban megjelent hír, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt «izraelita műhely» létrehozására készül. A Magyar Nemzet idézte Semjén Zsolt korábbi nyilatkozatát, miszerint a «hiteles és rabbinikus zsidó hagyományt és értékeket a KDNP képviseli», és ismét előkerült a pártelnök korábbi «schwarzbácsis» beszéde is, mely baloldali és liberális politikusok szerint egyértelműen Semjén antiszemitizmusát bizonyítja. […] Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke a műhely megalakulása kapcsán az MTI-nek elmondta: «Magyarországon szólás-, és gyülekezési szabadság van, ezért, ha egy zsidó ember úgy gondolja, hogy egy ilyen ügyben részt kíván venni, ehhez magánemberként nyilván joga van.» A Mazsihisz szervezetileg azonban nem vesz részt ebben. […] Semjén Zsolt tavaly őszi parlamenti felszólalása […], amiért soha nem kért elnézést a zsidó szervezetektől, «komoly kétségeket ébresztenek bennünk, hogy itt komoly együttműködés lehetséges» – mondta Feldmájer Péter. […]” (Részletesen lásd a link alatt)

 

legújabb hozzászólás:

Fazekas Csaba – Gábor György: Van pajesz. Népszabadság, 2008. február 25. = http://nol.hu/cikk/482758/

 

 

*

 

TILTAKOZÁS WASS ALBERT DEBRECENBEN FELÁLLÍTANDÓ SZOBRA ELLEN

Mintegy félezren vettek részt február 15-én Debrecenben a 10 éve elhunyt erdélyi író, Wass Albert szobrának alapkőletételén, ahol az ünnepi beszédet Kósa Lajos, a hajdúsági megyeszékhely polgármestere és egyben a szobrot kezdeményező Polgári Casino tagja mondta.

 

A polgármesterhez írt levelet több mint százan írták alá.

http://medgyessysetany.googlepages.com/home

 

*

 

A WESLEY JÁNOS KIADÓ GONDOZÁSÁBAN JELENT MEG (2007) KERTÉSZ PÉTER: KERTESZ.FREEBLOG.HU – PÓTCSELEKVÉS IQ ÉS CT HELYETT – CÍMŰ KÖNYVE.

A kötet részletesen tárgyalja többek között az izbégi katolikus templom híreink között is részletesen ismertetett (lásd „Archívum”), országos botránnyá dagadt történetét (Kertész Péter vette észre, és hívta fel a közvélemény figyelmét, arra, hogy a szentendrei Izbég Szent András Plébániatemplomra a helybeli plébános Árpádsávos zászlót tűzött ki).

Recenzió:

Bodor Pál: Mikor lövi agyon Kertész Péter írót Fekete Márton keretlegény. 2008. január 17. = http://diurnusblog.nolblog.hu/?post_id=33291

 

*

 

Rendszeresen figyelemmel követett és elhúzódó aktualitású ügyek, tárgykörök

A VILÁGEGYHÁZ BESÚGÓI. A WIELGUS-ÜGY, A CSEH KATOLIKUS EGYHÁZ PAPJAINAK ÜGYNÖKMÚLTJA: aktualiak-archivum-wielgus-2007januar.htm

 

1945. JANUÁR 27-ÉN SZABADULT FEL AZ AUSCHWITZI HALÁLTÁBOR: aktualiak-archivum-auschwitz-2007.htm

 

KÖZSZEREPLŐK-E AZ EGYHÁZI VEZETŐK, AVAGY EGYHÁZFŐK A KOMMUNISTA ÁLLAMBIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN: aktualiak-archivum-egyhazfokkozszerep-2007jan.htm

 

TILTAKOZÁSOK A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM „CIGÁNYBŰNÖZÉS”-T PROPAGÁLÓ RASSZISTA AKCIÓI MIATT: aktualiak-archivum-ciganybunozes-2007januar.htm

 

TRÉNINGEN KELL RÉSZT VENNIÜK A CIGÁNYOZÓ RENDŐRÖKNEK: aktualiak-archivum-rendorok-020123.htm

 

„A cigányozó rendőröknek oktatási tréningen kell részt venniük, amit roma származású szakemberek és a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanárai tartanak. A harminc rendőr fele már megkezdte a tréninget a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben. A lelkészképző rektora elmondása szerint a rendőrök büntetésnek vették a tréninget, de már sikerült ezen túljutniuk.” (Farkas Erzsébet, Roma Sajtóközpont)

 

Részletesen: Népszava, 2007. január 20. = http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=860051