Internetes források, intézményi honlapok,

amelyeket elsősorban Hallgatóim tanulmányainak segítésére szánok

 

 

Adatbázisok

 

A Katolikus Egyház Katekizmusa: http://www.katolikus.hu/katek/index.html

A Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/

A Magyar Protestantizmus, Mérföldkövek, XX. század: http://church.lutheran.hu/reformatio/pm20.htm

Annotált szépirodalmi bibliográfia (OKI): http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kezikonyv-Annotalt

Arcanum Adatbázis Kft.: http://www.arcanum.hu/cegunkrol/index.html

Aetas repertórium (1985-1995; összeállította: Kovács Katalin): http://mek.oszk.hu/00000/00001/00001.htm

Az 1930-as évek Magyarországa: http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/index.html

Bibliai szakirodalom: http://www.apologia.hu/xtianity/lit-bible.html

Bibó István: Válogatott tanulmányok: http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/index.html

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL): http://www.bautz.de/bbkl/

Catholic Encyklopedia: http://www.catholicity.com/encyclopedia/

Diós István: A szentek élete: http://www.katolikus.hu/szentek/index.html

Egyházak és felekezetek (in: Magyarország a XX. században): http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/235.html

1000 év törvényei: http://www.1000ev.hu

Katolikus on-line könyvtár: http://www.katolikus.hu/lib_mag.html

Lexikon.lap.hu: http://lexikon.lap.hu/

Lexikon.linkcenter.hu - könyv, enciklopédiák, szakszótárak: http://lexikon.linkcenter.hu/

Lexikon reformierter Grundbegriffe: http://www.reformiert-online.net/lexikon/index.php?lg=de

Magyar Életrajzi Lexikon (1000-1990): http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/eletrajz/html/index.html

Magyar Néprajzi Lexikon (I-V.): http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/index.html

Magyar Országgyűlési Almanach (1927-1932): http://kiwi.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/01.htm

Pápai Pedagógus Lexikon: http://jmvk.compunet.hu/szoveg/2/PED.htm

Révész Béla: A diktatúra állambiztonsági rendszerének politológiai vizsgálata: http://www.dura.hu/revesz/tartalom.html

Scripta (archívum): http://www.c3.hu/scripta/

 

Az ökumené világa

 

Egyházak, vallások világa

 

Adventischer Pressedienst (APD): http://www.stanet.ch/apd/news/

Adventist Press Service (APD Informationen): http://www.apd.info/1998/5.html#in

Adventista lap: http://adventista.lap.hu/

 

 

TÖRTÉNELEM

 

Ágentológia

 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára: http://www.abtl.hu/

Nincs Több Titok: http://www.nincstobbtitok.hu/

„STASI-Archivum”: http://www.bstu.bund.de/cln_042/nn_714822/DE/Home/homepage__node.html__nnn=true

Szakértő’90: http://www.angelfire.com/zine2/szakerto90/; http://www.tatta.fw.hu/lista.htm

Túl listán – Az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja. http://www.rev.hu/html/hu/ugynok/munka.html

Ügynökügyek a „Kontrá”-ban: http://www.riporter.axelero.net/ugynokugyek.html

 

 

 

Egyháztörténelem

 

Bonhoeffer Werkgezelschap: http://www.dbonhoeffer.nl/archief/camus_2.htm

Geschichte des Methodismus: http://www.emk.de/images/alle_mitteilungen_seit_1962.pdf

Karl Barth-Archiv: http://pages.unibas.ch/karlbarth/

Márton Áron: http://www.hhrf.org/gyrke/ma/index.html

 

Folyóiratok

 

Aetas (Történettudományi folyóirat): http://www.aetas.hu/

Athanasiana (Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola lapja): http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/index.htm

Barátság folyóirat: http://www.nemzetisegek.hu/nem-baratsag-archiv.php

Békehirnök (a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja): http://www.ps.hu/bekehirnok/

Belvedere (Szegedi Történészhallgatók lapja): http://www.belvedere.meridionale.hu/

Beszélő (Politikai és kulturális folyóirat): http://www.c3.hu/scripta/beszelo/honlap/

Budapesti Negyed (bpn): http://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/index.shtml

Concilium (Internationale Zeitschrift für Theologie): http://www.concilium.org/deutsch.htm

Confessio (a Magyarországi Református Egyház figyelője): http://reformatus.hu/confessio/

Metazin (Lapok lapja, szemlék szemléje): http://www.metazin.hu/

Münchener Theologische Zeitschrift: http://www.kaththeol.uni-muenchen.de/level2/mthz/

Ökumenische Rundschau (Die führende deutschsprachige Zeitschrift der Ökumene): http://www.lembeck.de/Seiten/Verlag/Rundschau.html

Pannonhalmi Szemle: http://www.bences.hu/kiadvanyok/phszemle

Református Nevelés (Romániai Református Pedagógiai Intézet): http://www.reformatus.ro/refneveles/refnev-2002-09-10.htm

Remény (Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat): http://www.remeny.org/

Replika: http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/

Schweizerische Kirchenzeitung: http://www.kath.ch/skz-1999/default.htm

Sófár (A zsidó hírportál): http://www.sofar.hu/hu

Sófár – lexikonok: http://www.sofar.hu/lexikon

Századok (A Magyar Történelmi Társulat közlönye): http://www.szazadok.hu/index2.htm

Szent kereszt (Színes Ökumenikus Magazin): http://www.szentkereszt.hu/news.php

Szocháló (Társadalomtudomány – on-line): http://www.szochalo.hu/

Szombat (Zsidó politikai és kulturális folyóirat): http://www.szombat.com/

Távlatok (A magyar jezsuiták folyóirata): http://w3.externet.hu/~tavlatok/

The Journal of Ecclesiastical History: http://www.cambridge.org/journals/journal_catalogue.asp?mnemonic=ech

Történelmi Szemle (Az MTA Történettudományi Intézetének lapja): http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00617

Új Élet (A Magyarországi Hitközségek Lapja): http://www.interdnet.hu/zsido/UJELET/

Új Ember (Katolikus hetilap): http://ujember.katolikus.hu/impressum.html

Új Ember Magazin: http://magazin.ujember.katolikus.hu/

Új Pedagógiai Szemle: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=impresszum

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte: http://www.ifz-muenchen.de/vierteljahrshefte/index.html

Vigilia: http://www.vigilia.hu/

Világosság: http://www.vilagossag.hu/

Zeitschriftenarchiv: http://www.digizeitschriften.de/index.php?id=51

 

 

 

Theológia, vallástudomány

 

TEOLÓGIAI MŰHELYEK HONLAPJA: http://vilagiteologia.plebania.net/