Nyílt levél

az Országgyűlés Elnökéhez

és az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának tagjaihoz

 

 

Az eltérő meggyőződések, hitek, választások egymás mellett élése a világ humanizálásának alapvető pillére. A termékeny toleranciának és nyitottságnak is nevezhető értékpluralizmus nemcsak a zsidó-keresztény hagyományon felépülő euro-amerikai társadalmak, de az egyéb kulturális paradigmák szerint élő közösségeknek is megtartó és előre mutató közös kincse. A rendszerváltás utáni magyar demokrácia eredményeiről sokféleképpen gondolkozhatunk. Abban azonban bizonyosak lehetünk, hogy akkor, amikor a társadalom egésze nemet mondott az addigi diktatúra erőszakos és kirekesztő természetére, ezt a döntést az értékek sokszínűsége iránti elkötelezettség, a szabadság és a diszkriminációellenesség hitének egységteremtő közös pátosza hordozta.

 

A magyar társadalomnak nem szabad megengednie, hogy e közös kincse kárnak és szemétnek ítéltessék. Nem szabad odajutnunk, hogy a társadalom legszebb eszményeit őrizni és ápolni köteles magyar országgyűlésben elfogadható tényező lehessen az, aki ennek ellenkezőjét, a történelem szemétdombjára jutott emberellenes társadalmi eszményeket képviseli. Végképp elfogadhatatlan az, ha mindezt olyan valaki teszi, aki a társadalmi humanitás legérzékenyebb kérdéseinek iránytűjét megszabni hivatott „emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi” parlamenti bizottság tagja, sőt annak alelnöke is.

 

Semjén Zsolt, aki egyszersmind a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is, pártjának minapi küldöttgyűlésén humanista által vállalhatatlan kijelentéseket tett. Kulturális, emberi salakként bélyegzett meg életmód- és felfogásbeli, érzelmi és gondolkodásbeli alternativitásokat: ferde és alantas ösztönökkel azonosította az azonos neműek közötti érzelmi kultúrát; az emberiség történetének legsötétebb fejezetét idéző kódolt üzenettel hozta félre nem érthető összefüggésbe a homofíleket és a szakállviselést; a lelkiismereti és vallásszabadság elemi értékeit is megkérdőjelező gúnyos kitételekkel illette a vallási másságokat; megvető szavakkal szólt azokról, akik válságos életük kínjainak enyhítése végett az eutanázia vagy az abortusz eszközét választják. Példátlanul otromba megjegyzéseinek kerettételét az a gondolat adta, hogy mindezen „devianciák” intézményes képviselője a magyar demokrácia egyik pártja, a rendszerváltás meghatározó tényezője, a Szabad Demokraták Szövetsége, illetve annak szavazói bázisa. (Idézzük az index.hu-t: «Aki azt szeretné, hogy a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re». Tegyen így az is, aki… azt szeretné látni, hogy gyermeke «extrém szekták szeánszán veri magát a földhöz», vagy aki az eutanázia és az abortusz halálkultúráját képviseli”.)

 

Szavaival Semjén Zsolt szégyent hozott a magyar országgyűlésre és az új magyar demokráciára. Szégyent hozott az Európai Unió tagállamává vált Magyarországra.

 

A hivatásának tudatában lévő magyar országgyűlés egy percig sem tűrheti el, hogy Semjén Zsolt az „emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi” bizottság alelnöki tisztét továbbra is betöltse.

 

 

Budapest, 2005. március 1.

 

 

A kezdeményezők:

 

Fazekas Csaba, történész

Gábor György, vallásfilozófus

Heller Ágnes, filozófus

Iványi Gábor, metodista lelkész

Ludassy Mária, filozófiatörténész

Lukács Péter, oktatáskutató

Majsai Tamás, teológus

Nagy Péter Tibor, szociológus

 

[A nyilatkozat 266 közéleti személyiség egyetértő támogatásával jelent meg, és széles körben foglalkozott vele a nyilvánosság. A nyílt levelet a kibocsátók március 5-én közvetlenül is eljuttatták az Országgyűlés elnökéhez. Március 24-ig további 863 személy fejezte ki internetes úton egyetértését a felhívásban foglaltakkal.]

 

A nyilatkozatot közös állásfoglalásként magáénak valló további 266 csatlakozó:

 

Andor Mihály, szociológus

András Ferenc

Andrassew Iván

Antal Júlia

Bajomi Iván, szociológus

Balázs Eszter

Balázs László, pszichológus

Bálint Marcell, munkanélküli

Bálint Zsuzsanna, egyetemi hallgató

Balog Ágnes, biológus (Hollandia)

Bálványos Huba, grafikusművész, főiskolai tanár

Bán Zsófia, irodalomtörténész

Bánfalvi István, szociálpolitikus

Baranyai Noémi, főiskolai hallgató

Barát Tamás

Barna György, állampolgár

Barna Imre

Barna István

Bársony Ágnes, szerkesztő

Báthory Zoltán, oktatáskutató

Bauer Péter

Bauer Péterné

Békéssy Ágnes

Békéssy Judit Nóra

Beleznay Ibolya, olvasószerkesztő

Bencze Gábor, újságíró

Benda Iván, fotóművész

Berényi Eszter, PhD-hallgató

Berényi Gábor

Bircsák Eszter

Bíró Ibolya

Bíró Mária,

Biró Zsuzsanna, nyelvész-oktatáskutató

Birtalan Balázs, író

Bodansky György, író, publicista

Bodnár M. István, filozófiatörténész

Bodor Pál

Bodor Pál, CMC

Bojda Bea, tanár

Bókay Antal

Bor András, építész

Borbély Szilárd, költő

Boris János, szerkesztő

Bozai Ágota, író, műfordító

Budai Juli

Bujdosó Karolina

Csáki Judit, kritikus

Csákó Mihály, szociológus

Csányi Vilmos, etológus

Csonka Éva, irodavezető

Dalos György, író

Daróczi Anikó, irodalomtörténész, tanár

Deák Dániel

Dés Magda

Domokos Katalin

Domonkos Péter

Dorogman György

Döbrentey Zsolt, pszichológus

Dr. Erős Ferenc, pszichológus, egyetemi tanár

Dr. Griniusz Ádám, jogász

Dr. Komoly Judit

dr. Kristóf Ágnes, jogász

dr. Lánczos Veronika

Dr. Váradi András, orvos

Egyed László

Együtt EgyMásért Kelet-Magyarországon Egyesület

Elek László, újságíró

Erőss Gábor, szociológus

Farkas Józsefné

Fazekas Eszter

Fehér Zoltán, festő- és grafikusművész, képregényrajzoló

Fejes László, nyelvész

Fellegi Ádám

Fenákel Judit

Ferenczi Gábor, filmrendező

Fleck Zoltán, jogszociológus

Furuglyás Dóra

G. Márkus György, politológus

Gábor Lívia, PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Gábor Péter, mérnök (Sydney)

Gács Anna

Gajzágó Éva

Gál András

Garaczi László, író

Garai László, pszichológus

Gárdos Judit, PhD-hallgató

Gáti István

Géczi János író, művelődéstörténész

Gedő Éva

Geresdi Zsolt, egyetemi hallgató

Gerevich András, író

Gerlóczy Ferenc, újságíró

Gondos Sosana

Gosztonyi Gábor

Gyulai András, matematikus

Halász Péter

Halász Tamás, kritikus

Halmos Judit, vegyészmérnök-tanár, Budapest

Hanczkó Róbert, doktorandusz

Heller Mária, szociológus

Hermann Zsuzsa, pszichológus asszisztens

Horváth György

Horváth György Gábor

IgEN Egyesület

Janesch Péter, építész

Jászberényi Attila

Jegyernik Mónika

Juhász Vera

Kállai Ákos, programozó

Kállai Zoltán, ügyvezető, tréner

Kálmán C. György, irodalomtörténész

Kálmán Csaba

Kalmár Gabriella, újságíró

Kántor Péter

Kardos József, programigazgató

Karsai László, történész

Keleti Éva, fotográfus

Kenesei Edina

Kertész Dóra, menedzser

Kertész Endre, főiskolai hallgató

Kertész Erzsébet, szociális munkás

Kertész Péter, Pulitzer-emlék-díjas újságíró

Keszthelyi Kinga

Kis Ádám, könyvkiadó, c. docens

Kiss Gábor Zoltán

Kiss Miklós, PhD hallgató

Klaniczay Gábor, történész

Knausz Imre, pedagógus

Komoróczy Géza, egyetemi tanár

Konkolyné Patkó Marianna

Korányi László, mérnök

Kornis Mihály, író

Kósáné Kovács Magda, EP képviselő

Kovács Éva, szociológus

Kovács Zoltán

Körmendi Gabriella

Kövesi Györgyi, emberismeret, etika tanár

Krasztev Péter, kultúrantropológus

Kruzslicz Anita, PhD-hallgató

Kucsera Csaba

Kun István

Laczkó Sándor, filozófiatörténész

Lakatos László, szociológus

Laki Mihály

Lakner Judit

Lánczi Éva, újságíró

Láner László, újságíró

Lángh Júlia, újságíró

Lengyel György

Lerch Zoltán, HR tanácsadó

Litván György

Lőkös Ildikó, dramaturg

Lukács Péter, oktatáskutató

Magar László András

Majoros Klára újságíró

Márton László

Mártonffy Marcell, irodalomtörténész

Mártonfi Attila, nyelvész

Marx József, esztéta

Mélykuti Ilona, újságíró

Mesés Péter, szerkesztő-műfordító

Mészáros György, várostörténész

Mészáros Judit, pszichoanalitikus

Meszáros Mari

Mink András, szerkesztő

Mocsonaki László, szociálpolitikus

Molnár Cecília Sarolta, egyetemi hallgató

Molnár Dénes

Molnár Gábor, pszichológus

Murányi István, szociológus

Nagy Erzsébet, teológus

Neményi Mária, szociológus

Ozsvald Éva

Pácser Attila, fotóművész

Palugyai István

Papp Zsuzsanna, tanár

Patkós Anna

Pécsi Katalin, irodalomtörténész

Penziás Ágnes, logopédus

Petrovics Éva, gyógypedagógus

prof. Dr. Kárpáti György

Pukánszky Béla, neveléstörténész

Pünkösti Árpád, újságíró

Quittner János

Rácz Judit, szerkesztő

Radnóti Sándor

Ranschburg Jenő

Rédai Dorottya, ügyvivő, IgEN Egyesület

Reich Ágnes

Reményi Édua, szerkesztő

Reményi János

Rényi Ágnes, szociológus

Rényi András, esztéta

Révész Sándor, szerkesztő

Sári B. László, angol irodalmár

Sarlós Júlia

Sarlós Marianne

Sáska Géza, oktatásügyér

Schwarcz András

Schwendtner Tibor

Sebes Katalin, szerkesztő

Simonovits András

Solymár Bence Kristóf

Solymosi Ádám, Budapest

Somhegyi Béla, rendező,

Somhegyi Zoltán, egyetemi hallgató

Somhegyiné Farkas Judit, tördelő szerkesztő

Somogyi Hajnalka

Somogyi István

Sós Péter János

St.Auby Tamas

Staller Tamás, filozófiatörténész

Stankóczi László, egyesületi elnökEgyütt EgyMásért Kelet-Magyarországon Egyesület

Stelzer Éva, szervező

Stelzer Gábor, újságíró

Swart, Chris

Szabó Csaba

Szacsvay Pál, képzőművész

Szécsényi Endre, eszmetörténész

Szegedi László, körvezető – Flamingó Kör, rádiós társ műsorvezető – Tilos Rádió

Szegi Ádám, korrektor

Székely András, tanár

Székely Gábor, történész

Székely Mária

Székelyhidi Attila

Szendrői Balázs

Szent-Iványi Ilona, lelkész

Szilágyi-Gál Mihály, filozófiatörténész

Szilárd Gabriella, szerkesztő

Sziráki J. Richárd

Szkárosi Endre, költő

Takács Judit

Takács Mária, főiskolai hallgató

Tallósy Zoltán

Tamás Gáspár Miklós

Tarczali Andrea, művészettörténész

Tillmann József, filozófus

Tímár Magdi, színész

Toronyi Zsuzsanna, levéltáros

Tóth Andrea, szerkesztő, Roma Sajtóközpont

Török Mónika, újságíró

Törzsök Erika

Trencsényi László, pedagógus

Ungvári Tamás, egyetemi tanár

Vajda Júlia, szociológus-pszichológus

Vajda Károly, hermeneuta

Vajda Mihály

Vajdai Márta

Vámos Tibor

Váncsa István

Varga J. Csongor, marketing kommunikációs referens

Vári Erzsébet, műfordító

Vári István, szociológus, egészségügyi kutató (Párizs)

Vásárhelyi Mária, társadalomkutató

Vekerdy Tamás, pszichológus

Verebélyi Kálmán, egyetemi tanár-író-műfordító

Veres András, irodalomtörténész

Veres Júlia (Amszterdam)

Vinczellér Katalin

Vinitor Edit, gyógypedagógus

Viola György

Waldmann, Elisabeth Anna,Wien, AustriaEU

Weisz Júlia, orvos

Zsadányi-Nagy Csaba, számítástechnikus

Zsámboki Mária, szerkesztő

Zsolt Péter

 

 

A nyílt levéllel való egyetértésüket a semjenzsoltugy@freemail.hu postacímen kifejezésre juttatók neveit folyamatosan megjelenítjük a www.semjentiltakozas.ingyenweb.hu internetes portálon.

 

 

Internetes források:

 

Nyílt levél Semjén Zsolt ellen

Népszabadság, 2005. március 2.

http://nol.hu/cikk/353751/

 

Nyílt levél Semjén Zsolt ellen

Népszava, 2005. március 3.

http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=720974

 

Levél Szilinek Semjén miatt

Népszabadság, 2005. március 9.

http://nol.hu/cikk/354572/

 

További kommentárok:

 

Lemondatnák Semjén Zsoltot
Értelmiségiek egy köre a KDNP elnökét támadja
Magyar Nemzet, 2005. március 2. 13:20
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=270248&rvt=2&s_text=majsai+tam%E1s&s_texttype=1