A Társaság a Keresztény Szó Védelméért

a politikai kampányszellem templomokban való jelenléte ellen

 

 

A múlt héten egy hetvenöt éves idős néni telefonált be a Klub Rádió egyik beszélgető műsorába. Hangját zaklatottság és őszinte megrendülés vezette. Azt kérte, hogy szólhasson rettenetes történetéről, amely nem engedi őt nyugodni. Torokszorító beszámolójában elmondta, hogy az egyik budapesti templomban a gyóntató pap hazaárulónak titulálta őt, mert feltárta, hogy az istentiszteleteken hallható politikai kampányolástól megkeseredve hónapok óta tartózkodott a templomlátogatástól. A néni esősorban azért élt (volna) a gyónás lehetőségével, hogy a bűnei alóli feloldozás révén elnyerje azt a kegyelmi állapotot, amelynek alapján a húsvéti időszakban, a katolikus hívek számára évezrede legfontosabb áldozási alkalommal részesülhet az Oltáriszentség vételében. A vágyva vágyott feloldozást az előzmények nyomán azonban a gyóntató pap kifejezetten megtagadta tőle.

 

Hasonló történeteknek, bár kevésbé súlyos formák mellett, többször is tanúi lehettünk a közelmúltban. Gyakori eseménynek tűnik az, hogy papi emberek az istentiszteleti alkalmak keretében üdvösségük, hitbeli identitásuk kockáztatásával riogatják híveiket, amennyiben az ország demokratikus érzelmű lakosságának mintegy felével azonos módon, lelkiismeretük alapján baloldali pártra adnák szavazatukat. Egy hittudományi akadémiai tanár „Keresztény, magyar választási tanácsadó” címmel szórólapot adott ki, amelyben fenyegető hangnemben tette a hívek lelkiismereti kötelességévé a „szociál-liberális” politikai áramlat elleni szavazást. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk.

 

Meggyőződésünk, hogy ha csak egyetlen esetben került volna is sor a szentségeknek, a Mindenható tiszteletének, a keresztény értékeknek ilyen szellemben való értelmezésére, az illetékes egyházi képviselőknek azonnal jelezniük kellene híveik és a társadalmi közvélemény felé, hogy ezt a gyakorlatot megengedhetetlennek tekintik.

 

Ameddig ilyen fellépésre nem kerül sor, hazánk polgárai nem csak azt hihetik, hogy a templomokban elharapódzó gyakorlattá vált az intézményes kereszténység politikai kollaboránssá alacsonyításának kísérlete, de okkal feltételezhetik azt is, hogy mindez az egyházi vezetés tudatos és megfontolt támogatásával történik.

 

A Társaság a Keresztény Szó Védelméért felhívja az ország keresztény felekezeteinek őrállóit, hogy a Szentséges nevében hirdetett evangéliumi értékek iránti tisztelet és a köznyugalom megőrzésének érdekében foglaljanak állást a humánumnak és a krisztusi értékeknek a templomokban zajló megcsúfolása ellen.

 

 

Budapest, 2006. április 17.

 

Közölte: Magyar Hírlap (2006. április 21.): Ez a gyakorlat megengedhetetlen: http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=103058&archiv=1&next=0