JOHN WESLEY TRICENTENÁRIUM

 

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Nyíregyházi Gyülekezete

emlékünnepet tart a metodizmus alapítója,

John Wesley (1703-1791) születésének

háromszázadik évfordulója alkalmából

 

Helyszín és időpont:

Nyíregyháza, Bessenyei tér, gyülekezeti kápolna

2003. december 12-én 17 órai kezdettel.

 

Program

 

1) Megnyitó beszédet és köszöntőt mond:

Csabai Lászlóné (Nyíregyháza polgármestere)

és Iványi Tibor (a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke)

 

2) Ünnepi konferencia

„Parókiám az egész világ” (John Wesley) címmel

 

Előadók:

Jónás Miklós (gyülekezeti lelkész)

Szemelvények a helyi eklézsia történetéből kezdetektől 1947-ig a kivándorlásig.

Iványi Tibor

(egyházelnök, a gyülekezet négy évtizeden át volt lelkésze)

Szemelvények a helyi ekklézsia életéből 1947-után.

Csabai Lászlóné (polgármester)

Nyíregyháza mint nagytérségi főváros és az EU- csatlakozás.

Majsai Tamás (theológiai tanár)

A metodizmus az evangelizációs akcionarizmus és a népegyházi önértelmezés szorítójában.

Iványi Gábor (theológiai tanár)

 A gyülekezet a nincstelenek felkarolása ügyében.

 

3) John Wesley „Az Úr a mi igazságunk” című prédikációjának felolvasása és

aktuális üzeteinek kommentálása.

 

4) Szeretetvendégség

 

Az ünnepségen a Wesley Károly Kórus Charles Wesley műveiből ad elő.

 

 

MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!

 

 

 

Előadások textusai