Köszöntjük

a Wesley Theológiai Szeminárium

(WTSZ)

honlapján

 

 

A Wesley Theológiai Szeminárium (WTSZ) célja keretet adni a szűkebb értelemben vett főiskolai oktatáson kívül folyó theológiai kutatásoknak, továbbképzéseknek és egyházi-theológiai tanulmányi programoknak.

 

A WTSZ kezdeményez és támogat individuális, kollektív, egyházi referenciájú és nem egyházi, ökumenikus és egyéb tanulmányi és kutatási programokat. Tevékenységében fokozott hangsúlyt kapnak a zsidó-keresztény kapcsolattörténet tárgykörébe tartozó tematikák, a cigány kisebbség ügyei, a társadalmi-történelmi marginalitás kérdései, továbbá az interkonfesszionális, interkulturális, interetnikus találkozások, dialógusok, konferenciák, valamint a metodista egyházi tradíció kutatása, a metodizmus történeti múltjának és jelenének magyarországi megismertetése.

 

Az intézet tevékenységének fontos célkitűzése emellett a WJLF-en tanulmányaikat befejező theológus és vallástanár szakos hallgatók és a főiskolát fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkészeinek posztgraduális képzése, tudományos fokozat megszerzésében való támogatása, a WJLF-en abszolutóriumot szerzett hallgatók segítése diplomamunkájának elkészítésében.

 

Majsai Tamás

mb. igazgató

 

 

 

A Wesley Theológiai Szeminárium eddigi rendezvényei

 

 

Tudományos konferenciák

 

1/a) Európai Unió és a vallások

(A WTSZ és a Nemzetközi Szövetség a Vallásszabadságért

közös rendezvénye. 2003. március 22.)

1/b) Az Európai Unió és a vallások című konferencia előadásai

 

 

 

Az Egyházpolitikai agóra

című rendezvénysorozat eseményei

 

Szükség lenne-e az egyházi vezetők átvilágítására? (2003. január 18.)

Kormányzat és egyházpolitika (2003. június 19.)

Egyházfinanszírozás, egyházpolitika (2003. október 11.)

A cigányság esélyei az uniós csatlakozás küszöbén (2003. november 29.)

Lázadás és fegyverek. A cigányság emancipációjának útján (2004. március 26.)

A vatikáni adminisztráció politikai törekvései az EU és Magyarország viszonylatában (2004. május 7.)

Az egyházak választásai, a választások egyházai (2006. június 9.)