A Soá szingularitása, avagy a saruk leoldása

Hozzászólás Schmidt Mária Holokausztok a huszadik században” című írásához

Elhangzott a WJLF Ökumenika Tanszék által tartott felolvasó esten (Budapest, 2000. április 4.)

 

A német kulturális hemiszféra kontinentális metodizmusa és a fasizmus. (Metodizmus és államhatalom)

(Előadás. Wesley Napok. Budapest, 2000. szeptember 16.)

 

Metodizmus az evangéliumi akcionarizmus és a népegyházi önértelmezés szorítójában

(Előadás a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Nyíregyházi Gyülekezete által rendezett John Wesley Tricentenáriuma című ünnepségen. Nyíregyháza, Bessenyei tér, gyülekezeti kápolna. 2003. december 12.)

 

Önvizsgálatetikai kérdések és az állambiztonsági együttműködés egyházi forrásainak nyilvánossága

(Előadás az „Egyházak – pártállam – állambiztonság. Fókuszban a kutatások etikai kérdései” című konferencián. Magyar Tudomány Ünnepe. WJLF. 2005. november 25.)

 

A valláspedagógia skandalumai. Egy antiszemita theologumenon nyomában

(Előadás a WJLF Neveléstudományi Tanszékének „Társadalom és oktatás” című tudományos konferenciáján. Wesley nap. 2006. szeptember 9.)

 

Lakmuszpapír-e Kamenyec-Podolszkij a Soá pedagógiai recepciójában?

(Előadás az „Oktatás, elitek, zsidóság a 19-21. században” című konferencián.

MTA, 2006. december 14-15.)