PUBLIKÁCIÓK

 

A honlap látogatója a publikációk két formájával találkozhat

 

a) Az írás időközben korrigált, teljesebb változatának, csak itt olvasható szövegével

(a cím mögött internetes file áll).

a) A megjelenés internetes helyén olvasható szöveggel

(utaló link vezet az adott honlaphelyre; a cím mögött nem áll internetes file).

 

 

A magyarországi református egyház és a Holocaust. A nyilvános tiltakozás története

Világosság, XXXVI. évf., 1995/5. 50-80.

http://www.vilagossag.hu/

 

A rossz beszédű püspök

(nem jelent meg)

 

HAMM - bekaplak!

Élet és Irodalom, XLIII. évf., 42. szám, 1999. október 22.

http://www.es.hu/old/9942/visszhang.htm

 

Néhány tétel a hazugságról

Élet és Irodalom, XLIII. évfolyam, 46. szám, 1999. november 19.

http://www.es.hu/old/9946/visszhang.htm

 

Célkereszt és menóra

Magyar Narancs, XII. évf. 49. szám, 2000. december 7.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/kereses/eredmenyek

 

A fordított kereszt evangélistái

Magyar Narancs, XIII. évf. 12. szám, 2001. március 22.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/kereses/eredmenyek

 

Dávid és Jonatán. (Egyházak, keresztények, Biblia és homoszexualitás - I.)

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=6578

Magyar Narancs, 2001. augusztus 30.

 

Dávid és Jonatán. (Egyházak, keresztények, Biblia és homoszexualitás - II.)

Magyar Narancs, 2001 .szeptember 6.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=6603

 

Átvette:

http://www.otkenyer.hu/majsai2.php

 

Jézus átvilágít, de pénzt nem ad

Mozgó Világ, 2001(27.)/11.(november)

http://www.mozgovilag.hu/2001/11/nov2.htm

 

Az atya, a csemete és a zsinat

Megjelent: Magyar Narancs, XIII. évf. 49. szám, 2001. december 6.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/kereses/eredmenyek

 

Bálványklerikalizmus

Mozgó Világ, 2002/5, 43-49.

http://www.mozgovilag.hu/archivum.htm

 

Reflexiók:

Udvardy Zoltán: Az ítélet soha nem tapasztalt közelségbe került

Magyar Nemzet, 2002. január 1.

http://www.mno.hu/index.mno?cikk=48601&rvt=51&s_text=majsai+tam%E1s&s_texttype=1

 

VIGYÁZAT! Borjú isten új szektát szült!

WJLF, 2002. október 23.

 

Az egyházak szerepe a kampányban

Mozgó Világ, 2002(28.)/12.(december)

http://www.mozgovilag.hu/2002/12/02%20Majsai.html

 

A Soá és a magyarországi katolikus katekézis

Mozgó Világ, 2003(29.)/2.(február)

http://www.mozgovilag.hu/2003/02/03%20Majsai.html

 

Isten szereti ifj. Hegedűs Lórántot

Népszabadság, 2003. november 17.

http://nol.hu/cikk/135329/

 

Reflexiók:

Hegyi Gyula: Adventi hajrá

Népszabadság, 2003. december 8.

http://nol.hu/cikk/138084/

 

Heródesek járták be Magyarországot

Magyar Narancs, XVI. évf., 1-2. sz. (2004. január 8.)

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/kereses/eredmenyek

 

Komolytalan kesergés

Élet és Irodalom, 2004(48)/7.

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=VISSZHANG0407&article=2004-0216-0954-23XBKP

 

Előzmény:

Pályi András: És a keresztények?

Élet és Irodalom, 2004(48)/5.

http://www.es.hu/pd/display.asp?article=2004-0202-1304-52VLRM&channel=PUBLICISZTIKA0405

 

A pokol kapui. Interjú

168óra, 2005. március 19., 2005/11. szám

http://www.168ora.hu/cikk.php?id=3335

 

Mel Gibson és Belzebub

Népszabadság, 2004. április 5.

http://nol.hu/cikk/155918/

 

Testvéri gondolatok Magyarország keresztényeihez, keresztény egyháztagjaihoz és keresztény egyházi vezetőihez a Soá magyarországi drámájának 60. évfordulója alkalmával.

Élet és Irodalom. (48. évf., 16. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0416&article=2004-0419-0949-10TKQW

 

A homoszexualitás kérdése az ausztriai protestáns egyházakban.

Élet és Irodalom. (48. évf., 25. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0425&article=2004-0627-1956-01VUIA

 

Soá-emlékhely és társadalmi közfigyelem.

Élet és Irodalom, 2004(48.) 37.

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0437&article=2004-0913-1106-51WCJG

 

Kérdések

Bölcskei Gusztáv ref. püspök úrhoz
Erdő Péter bíboros prímás úrhoz
Gyulay Endre megyés püspök úrhoz
Rázmány Csaba unitárius püspök úrhoz
Seregély István érsek úrhoz
Szebik Imre ev. püspök úrhoz

Népszabadság, 2004. január 16.

http://nol.hu/cikk/142829/

 

Frenkl Róbert esete a hócipővel

Népszabadság, 2005. február 4.

http://nol.hu/cikk/350797/

 

Előzmény

Frenkl Róbert: Ünnep – rontás

Népszabadság, 2005. január 12.

http://nol.hu/cikk/347942/

 

Egyházak és titkosszolgálatok [I.]

Mozgó Világ, 2005(31.)/2. (február)

http://www.mozgovilag.hu/2005/02/03majsai.htm

[A szöveghez tartozó] Dokumentumok

http://www.mozgovilag.hu/2005/02/03bmajsai.htm

 

Ügynökök az egyházakban - II. rész: "Teljes mértékben lekompromittálta magát"

Magyar Narancs, 2005. március 10.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=11355

 

Ügynökök az egyházakban - III. rész: "A haladó tábor egysége érdekében"

Magyar Narancs, 2005. március 17.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=11385

 

Ügynökök az egyházakban - IV. rész: "Õszinte, odaadó munkájáért"

Magyar Narancs, 2005. március 24.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=11411

 

Egyházak és titkosszolgálatok. II. rész.

Mozgó Világ, 2005(31.)/4. (április)

http://www.mozgovilag.hu/2005/04/11majsai.htm

 

A Hit Gyülekezete szent – az őket támogató vélemény szabad. (Színeváltozás-anatómiai szösszenet a Magyar Hírlapról)

Élet és Irodalom. 2005. október 7. (49. évf., 40. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0540&article=2005-1009-2049-01UCDX

 

Nem tiltakoztam

Népszabadság, 2005. december 12.

http://nol.hu/cikk/387207/

 

Előzmény:

Nyilatkozat a magyar zsidóság nemzetiséggé visszaminősítéséről

Népszabadság, 2005. november 24.

http://nol.hu/cikk/385189/

 

Lásd még:

Kőbányai János: Kirekesztve. Avagy zsidó nemzetiségi biznisz másodszor.

Múlt és Jövő, 2006/1.

http://www.multesjovo.hu/hu/content_one.asp?ContentID=458&PrintedID=30

 

http://www.kisebbsegivalasztasok.mtaki.hu/adattar/cikkek/2002-2006/nsz2005_12_12.html

http://www.prherald.hu/cikk2.php?idc=20051122-170241&idl=&id2=20040824-113448

 

 

A felbontott levél - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körleveléről

Magyar Narancs, 2006. február 2.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=12716

 

Szöveg-epilógus:

A MN-beli közlemény egyik kikezdése így hangzik: „A klerikofantaszta historiogrillázstól elnehezült híveket az urna felé terelgetik. Egy relativista-modernista bajkeverő azonban kilép a sorból, és kérdezni kezd. A hív nem nagyigényű. Néhány nem túl bonyolult összefüggésre kívánna világos igéket hallani a püspökszékes városokból.” Szabó Ferenc jezsuita theológus kritikus hangnemben foglalkozott az írással a Vatikáni Rádió 2006. január 19-én 22:00 órakor sugárzott adásában. „A magyarországi egyházellenes támadások” elemzésére szánt „jegyzeté”-ben az adott írásról egyebek között az alábbiakat mondja: „Bővebben nem foglalkozom a Magyar Narancs február 2-iki számában megjelent szarkasztikus pamflettel, Majsai Tamás hosszú, kampányoló irományával – ő maga irománynak minősíti a püspöki körlevelet mindjárt cikke elején. A szerző stílusát érzékeltetem két idézettel: «Mi is a levél célja? A klerikofasiszta hisztoriotrillázástól elnehezült híveket az urna felé terelgetik.»”. Szabó Ferenc írásolvasási képességei és sajátos szövegértési hermeneutikája, vagy éppen hermeneutikai beidegződéseinek mélylélektani analízise szóra sem érdemesek. Annál elgondolkoztatóbb, hogy elemzését a Magyar Katolikus Rádió kritikátlanul átvette, és ahhoz archívumában további fél éven át szabad hozzáférést biztosított. Szerző a magyar hírcsatornánál bírósági úton látta jónak érvényesíteni személyiségi jogainak reparálását. A Fővárosi Bíróság 2007. január 25-én megtartott tárgyalásán a peres felek között egyezség született (lásd a 19.P.23.635/2006./4. sz. bírósági jegyzőkönyben olvasható végzést). Ennek értelmében a Magyar Katolikus Rádió elismerte a jogsértést, és vállalta, hogy „a kereseti ellenkérelem[ben] […] szereplő teljes szöveget azzal a kiegészítéssel közzé teszi, hogy a «jövőben törekedni fogunk a hasonló tévedések elkerülésére». Az alperes vállalja, hogy ezt a közleményt 8 napon belül az általa közvetített «Vatikáni Rádió magyar adása» c. adást közvetlenül megelőzően és azt követően két esetben, összesen négy alakalommal közzé teszi kommentár nélkül. Az alperes vállalja továbbá, hogy az így megállapított elégtételt adó szöveget saját honlapjára felhelyezi a nyitó oldalra (www.katolikusradio.hu) négy hónapi időtartamra.” Végül kötelezte a bíróság az alperest arra, „hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 20.000.Ft [..] perköltséget.” Megjegyzés: 1) a rádió 2007. február 1-én megkezdte az egyezségben vállalt nyilatkozat közlését a 22 órai (a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugárzó) adását megelőző és az azt követő adásidőben. 2) A Vatikáni Rádió adásának másnapi ismétléseiből ezt azonban az esetek 75%-ában már kitörölték (az egyes adásokat a magyar csatorna másnap még kétszer sugározza; Szabó Ferenc jegyzete is háromszor volt élő adásban). 3) A rádió a bírósági egyezségtől elétérő módon a közlemény szövegét nem a honlap címoldalán szerepelteti, hanem az „egyéb hírek” között, a figyelem elől elrejtett pozícióban (http://katolikusradio.hu/?m_id=7). 4) A perköltséget felperes jótékonysági célra kéri az alperes által átutalni.

 

 

Mi, zakariánusok

Magyar Narancs, 2006. február 10.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=12768

 

Fazekas Csaba – Gábor György – Iványi Gábor – Majsai Tamás:

Kampánykór

http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2006/08/112

 

Előzmény:

Prőhle Gergely: Kampánykórkép

Evangélikus Élet, 2006. január 29. (2006/5.)

http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2006/05/081

 

További reakciók:

 

Borbély Gábor: Nyílt levél Prőhle Gergelynek

http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2006/08/113

Fazekas Csaba: Egy magyar agár észrevételei

http://www.uni-miskolc.hu/~bolfazek/

http://www.uni-miskolc.hu/~bolfazek/agarak.htm

http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2006/05/081

Prőhle Gergely: Kampánykór-képtelenség

http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2006/08/114

Norbi: Rólam, fajtámról, MSZ(m)P-ről

http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2006/05/081

 

Levélféle Fabiny Tamás evangélikus püspökhöz

Élet és Irodalom. 2006. április 21. (50. évf., 16. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0616&article=2006-0423-2045-23JEOQ

 

Viszonválasz

Élet és Irodalom. 2006. május 12. (50. évf., 19. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0619&article=2006-0514-2015-51VTVI

 

Előzmények:

Miattunk, érettünk, helyettünk
Fabiny Tamás: A húsvét azt jelenti, az örökkévaló diadalmaskodott az ideigvalón
Magyar Nemzet; 2006. április 15. (14. oldal); Joó István
http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=348878&rvt=2&rvt2=52&s_text=Miattunk%2C+%E9rett%FCnk%2C+helyett%FCnk&s_texttype=1

 

A történelem legnagyobb koncepciós pere
Jézus nem beismeri a bűnét, hanem a bíróság előtt követi el azt · A mai embert is könnyen „át lehet hangolni”
Magyar Nemzet, 2006. április 15. (4. oldal); Gulyás J. Attila
http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=348872&rvt=9&s_text=A+t%F6rt%E9nelem+legnagyobb+koncepci%F3s+pere&s_texttype=1

 

Bayer Zsolt: Ágyútűzben, egyedül
Viktornak, Áder Janónak, a többieknek – és a fiaimnak
Magyar Nemzet; 2006. április 15. (6. oldal)
http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=348875&rvt=15&s_text=%C1gy%FAt%FBzben%2C+egyed%FCl&s_texttype=1

Reflexiók:

 

Fabiny Tamás: Válaszféle Majsai Tamásnak

Élet és Irodalom, 2006.április 28. (50. évf., 17. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0617&article=2006-0430-1220-11ATKB

 

Csontos János: Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Élet és Irodalom, 2006.április 28. (50. évf., 17. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0617&article=2006-0430-1221-20JYXE

 

Joó István: Atyafiságos gyűlölködés
Szelíd válasz egy „nacionalista, irredenta és antiszemita felhangoktól bűzlő” sajtófertőből
Magyar Nemzet, 2006. április 28. (6. oldal)
http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=351216&rvt=15&s_text=Atyafis%E1gos+gy%FBl%F6l&s_texttype=1

 

Ért-e Gábor György a skanzenekhez? - Az új kormány és az egyházpolitika

Magyar Narancs, 2006. június 1.

http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=13207

 

Buda Péter, Fazekas Csaba, Gábor György, Majsai Tamás, Nagy Péter Tibor:

Tiltakozzunk!

(Ludassy Máriának)

Élet és Irodalom. 2006. június 16. (50. évf., 24. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?article=2006-0618-2216-23UGEF&channel=VISSZHANG0624

 

Előzmény:

Ludassy Mária: Tiltakozás?

Élet és Irodalom. 2006. június 2. (50. évf., 22. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PARATLAN0622&article=2006-0604-2059-33XNKB

 

Az Ungváry-ügyhöz

Levél negyvennégy tiltakozó történészhez

Élet és Irodalom. 2006. június 23. (50. évf., 25. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0625&article=2006-0625-2357-11WYDV

 

Előzmények:

 

Ungváry Krisztián: A beszervezés és az útibeszámoló

Tudósok az állambiztonság célkeresztjében

Élet és Irodalom. 2006. május 19. (50. évf., 20. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0620&article=2006-0521-1921-06LASX

Nyílt levél. A történészi tisztességről

Élet és Irodalom. 2006. május 26. (50. évf., 21. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0621&article=2006-0528-2033-17OOGR

 

Egyéb reakciók:

 

Czigány Lóránt: K. G. kisasszony. A.-ban, és egyéb történetkék

Élet és Irodalom. 2006. május 26. (50. évf., 21. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0621&article=2006-0528-2034-26TYLC

Disztlné Szita Gabriella: T. Főszerkesztő Úr!

Élet és Irodalom. 2006. május 26. (50. évf., 21. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0621&article=2006-0528-2033-57SQJH

 

Kamenyec-Podolszkijra emlékezünk

Élet és Irodalom. 2006. szeptember 1. (50. évf., 25. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0635&article=2006-0903-2047-58AOMK

 

Öt évtizeden át ügynökök az evangélikus egyház élén. [I.]

Élet és Irodalom. 2006. szeptember 8. (50. évf., 36. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0636&article=2006-0910-2029-07UHYV

 

Öt évtizeden át ügynökök az evangélikus egyház élén. (II.)

Élet és Irodalom. 2006. szeptember 15. (50. évf., 37. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0637&article=2006-0917-1932-09XIRJ

 

Öt évtizeden át ügynökök az evangélikus egyház élén. (III.)

Élet és Irodalom. 2006. szeptember 22. (50. évf., 38. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0638&article=2006-0924-1947-25OBOM

 

Öt évtizeden át ügynökök az evangélikus egyház élén. (IV.)

Élet és Irodalom. 2006. október 6. (50. évf., 40. sz.)

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0640&article=2006-1008-2110-37ACIU

 

Az Új Kijelentés rabjai

Nyílt levél Balog Zoltánhoz

Népszabadság, 2007. január 5.

= http://nol.hu/cikk/430349/

 

Reflexiók:

 

Balog Zoltán: Így akartok békét…

Népszabadság, 2007. január 17.

= http://nol.hu/cikk/431777/

 

Szőnyi Szilárd: VALLÁSHÁBORÚ

Új fejezetéhez érkezett a hazai vallásháború: balliberális szerzők minden eddiginiél hevesebb össztűz alá veszik az egyházakat és a Fidesz hitvalló politikusait.

Heti Válasz, 7. évf., 7. szám; 2007. február 15.

= http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=15142

 

Dokumentumok a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség múltjából.

Készült a MET állami elismerésének 25. évfordulója alkalmával. (MET-források 2.) Budapest, 2006.

 

Néhány szó a Militia Christi postbolsevik dandárjáról.

Mozgó Világ 2007(XXXIII)/8. 45-56.

= http://www.mozgovilag.hu/2007/08/06majsai.htm

 

Két „szovjet” asszony esete „Pápai” fedőnevű papi ügynökkel.

In: Szétosztott teljesség. A hetvenöt éves Boór János köszöntése. (Szerk.: Mártonffy Marcell–Petrás Éva.) Budapest: Hét Hárs/Mérleg. 2007. 270-294.

 

[Ungár András az élők között.]

Magyar Narancs. 2007(XIX)/51-52. (2007. december 20.) 4.

 

Ima, imák, miniszterelnökök. (Forgács a theológus közélettheológiai műhelyéből).

In: En l’honneur de Bánlaky Pál. Bánlaky Pál 70 éves című elektronikus kötet.

 

„Ismereteimet soha, senkinek nem fedhetem fel”. Papi ügynökök a Vatikán előszobáiban – Esettanulmány(ok) – I. rész. Beszélő. 2007[III. f., XII. évf.]/12. sz. 44-65.

= http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2001.09.30/0801.html

 

Lelkek és nem lelkek Tatárszentgyörgyön.

Élet és Irodalom. 2008. január 11. (52 évf., 2. sz.)

= http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0802&article=2008-0114-1015-17HACQ

 

„Ismereteimet soha, senkinek nem fedhetem fel”. Papi ügynökök a Vatikán előszobáiban – Esettanulmány(ok) – II. rész. Beszélő. 2008[III. f., XIII. évf.]/1. sz. 58-85.